บริการรถรับ-ส่งจากสนามบิน

บริการรถรับ-ส่งจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติดอนเมือง

อัตราค่าบริการ;

 • Normal size car (600บาท/คัน/เที่ยว, ผู้โดยสารไม่เกิน 3 ท่าน)
 • Big size car (1,000 บาท/เที่ยว, ผู้โดยสารไม่เกิน 4 ท่าน)
 • Van  (1,200บาท/เที่ยว, ผู้โดยสารไม่เกิน 8 ท่าน)

*ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิซึ่งรวมเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

เงื่อนไข

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเข้าพักที่อีเมล book@i-sanook.com
 • รับชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • ยกเลิกการจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนการเข้าพักเป็นอย่างต่ำ
 • สำหรับการสำรองที่นั่ง กรุณาระบุรายละเอียดดังนี้ :
  • ข้อมูลเที่ยวบิน (สายการบินและหมายเลขเที่ยวบิน)
  • วันและเวลาที่เข้าพัก
  • จำนวนผู้โดยสาร
  • เบอร์โทรศัพท์

ข้อซักถาม

หมายเหตุ: โปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการชำระเงินในข้อความของท่าน